Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING

Jouw privacy is belangrijk voor ons! In deze privacy verklaring lees je over de wijze waarop JBBX zich inzet om de privacy van jouw persoonlijke gegevens te waarborgen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

JBBX verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Naam van je bedrijf/werkgever (indien van toepassing)
 • Adres van je bedrijf/werkgever

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

JBBX kan bij deelname aan een opleiding de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Foto materiaal

 

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

JBBX verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om onze diensten uit te voeren.
 • JBBX verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Toestemming van de betrokkenen
 • Uitvoering van de overeenkomst waarbij betrokkene partij is

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Je (zakelijke) gegevens worden uitsluitend handmatig door ons verwerkt.

 

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

JBBX bewaart je gegevens maximaal 5 jaar of zolang wij een zakelijke relatie met je onderhouden. Wanneer je hebt aangegeven dat je geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten, verwijderen we je gegevens uit onze administratie.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

JBBX deelt je gegevens niet met derden. Enige uitzondering hierop is wanneer JBBX moet voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt ten alle tijden het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door JBBX. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de bij JBBX bekende persoonsgegevens naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, intrekking, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar mail@jbbx.nl. We reageren dan zo spoedig mogelijk. Tevens heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 

Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren.
Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens
Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

 

Hoe we je persoonsgegevens beveiligen

JBBX neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@jbbx.nl.

 

Download Privacy Verklaring JBBX