Tijdreizen met taal: NLP oefening voor liefhebbers van communicatie en taal

Tijdreizen met taal: NLP oefening voor liefhebbers van communicatie en taal

De kracht van taal is enorm

Ingrid SmitIn ons werk als trainer zijn we dagelijks bezig met communicatie. Hoe kun je zeggen wat je bedoelt, je boodschap zodanig overbrengen zodat het de meeste kans heeft om een ander te informeren, te motiveren of te inspireren? Daar ben jij natuurlijk ook elke dag mee bezig, toch? Als je leiding geeft, samenwerkt, teams begeleidt, besprekingen hebt met klanten of opdrachtgevers of als je privé in gesprek bent met je partner of een vriend(in). Soms kan het frustrerend zijn als je merkt dat je niet goed begrepen wordt of als je in een gesprek niet verder komt. We nodigen je dan ook uit om je eens bewuster te zijn van de taal die je gebruikt.

Woorden zijn magisch

We weten natuurlijk allemaal dat het verbale deel (de woorden) van onze communicatie minder zwaar weegt dan de non-verbale communicatie (toon, gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal). Toch is de finesse van taal fascinerend. Door één woord te veranderen kun je al heel iets anders zeggen. De taal, dus letterlijk de woorden die we spreken, heeft enorm veel invloed. Op je gesprekspartner en op jezelf. Het gaat dus niet alleen om dat wat je tegen een ander zegt of schrijft, maar ook over hoe jij tegen jezelf praat in gedachten. 

Vooronderstellingen van taal

Binnen NLP wordt er veel gewerkt met de kracht van taal, bijvoorbeeld door het toepassen van verruimende taalpatronen, abstractieniveaus en vooronderstellingen van taal. Een vooronderstelling van taal is een soort van onbewuste boodschap of betekenis die we aan sommige woorden of taalpatronen toekennen.

Merk maar eens het verschil op tussen deze twee vragen:

 • Heb je nog opmerkingen of vragen over dit voorstel?
 • Welke opmerkingen of vragen heb je nog over dit voorstel?

Bij de tweede vraag vooronderstel je dat er nog opmerkingen of vragen zijn, daarom is de tweede vraag veel meer een uitnodiging aan je gesprekspartner om zijn of haar opmerkingen te delen.

Vooronderstellingen van tijd

Eén belangrijke vooronderstelling van taal is de factor tijd. Doordat we verschillende werkwoordsvervoegingen gebruiken, krijgen we informatie over de tijd waarin iets afspeelt.  Ik liep, ik heb gelopen, ik loop, ik had gelopen, ik ga lopen, enz.  Het staat er niet expliciet, maar door het gebruik van verschillende werkwoordsvervoegingen vooronderstel je dat er zoiets is als ‘tijd’. De in de vervoegingen opgenomen vooronderstelling van tijd maakt dat het duidelijk is of iets in het verleden, het heden of in de toekomst plaatsvindt. Tot zover nog steeds niets aan de hand, toch?

Het wordt interessant als je je realiseert dat een kleine reis in de tijd je focus op problemen en uitdagingen kan veranderen.  Je kunt frustraties, angsten, zorgen of problemen verkleinen en zelfs nieuwe oplossingen en mogelijkheden vinden door te spelen met tijd, met werkwoordsvervoegingen. Hoe leuk is dat? 

Een interessant experiment voor jou

Nieuwsgierig? Doe je dan mee met een interessant experiment?  Denk eens aan een klein en actueel probleem, uitdaging of frustratie die je op dit moment in je leven hebt. Pak iets kleins om dit experiment te doen, dus iets waarop je lichte frustratie, boosheid of angst voelt, omdat de situatie nog niet helemaal is zoals je het graag zou zien.   Lees dan vervolgens de onderstaande zinnen (hardop) en na elke zin sluit je even heel kort je ogen, herhaal je in gedachten letterlijk de vraag om hem vervolgens van binnen te beantwoorden. Elke vraag gaat telkens over hetzelfde probleem, alleen is de vraag net iets anders.  (Het is overigens nog effectiever als iemand anders de vragen voor je opleest terwijl jij je ogen de hele tijd gesloten houdt).

 •  Denk eens aan dit probleem dat je hebt… (10 seconden rust)
 • Denk eens aan dit probleem dat je hebt… (10 seconden rust)
 • Denk aan dit probleem dat er is… (10 seconden rust)
 • Denk aan dit probleem dat er was… (10 seconden rust)
 • Denk aan dit probleem dat je had… (10 seconden rust)
 • Denk aan dit probleem dat je hebt gehad… (10 seconden rust)
 • Denk aan dit probleem dat er was geweest… (10 seconden rust)
 •  Denk aan alle hulpbronnen en mogelijkheden die je had om hiermee om te gaan… (10 seconden rust)
 • Denk aan alle hulpbronnen en mogelijkheden die er zijn geweest… (10 seconden rust)
 • Denk aan alle hulpbronnen en mogelijkheden die er zijn… (10 seconden rust)
 • Denk aan alle hulpbronnen en mogelijkheden die je hebt… (10 seconden rust)
 • Denk aan alle hulpbronnen en mogelijkheden die er in de toekomst zullen zijn… (10 seconden rust)
 • Denk aan alle hulpbronnen en mogelijkheden die je hebt, nu… en die er in de toekomst altijd zullen zijn… (10 seconden rust)

 Wat is er gebeurd? Wat heb je ervaren? Wat voelde je toen de vooronderstelling van tijd bij elke vraag veranderde? Het kan niet anders dan dat er iets in je perceptie is veranderd. Het probleem hoeft uiteraard niet weg te zijn, maar hoe je erover denkt en hoe je het ervaart of voelt, en welke mogelijkheden je ervaart, is hoogst waarschijnlijk veranderd.

Door met tijdreizen

En jij, wil jij ook meer tijdreizen? Ik nodig je uit om eens heerlijk te experimenteren met tijd, het kan een enorm effect hebben. Zeker als je als coach of begeleider werkt, merk maar eens op wat het met je gesprekspartner doet.

Veel plezier!

 Ingrid Smit is Senior NLP trainer bij o.a. onze opleidingen Leiderschap Visie en Communicatie, NLP Business en Leiderschap Practitioner en NLP Business en Leiderschap Master.

  

Kantoorcoördinator JBBX