NLP Logische Niveaus – word regisseur van jouw gesprek

NLP Logische Niveaus – word regisseur van jouw gesprek

Heb je binnenkort een gesprek waar je tegen opziet? Of een gesprek waar je onzeker over bent? Overweeg je om te solliciteren, heb je een binnenkort functioneringsgesprek? Dan is het de moeite waarde om je zelf goed voor te bereiden met de logische niveaus van Dilts!  Zo wordt je regisseur van je eigen gesprek.

 

De Logische Niveaus van Robert Dilts

Het model van de Logische Niveaus van Robert Dilts kan hierbij zeer goed helpen. Het is één van de belangrijkste en meest praktische modellen van de NLP methodiek. Het model nodigt je uit om op gestructureerde wijze op verschillende niveaus – van missie tot het hier en nu – het gesprek voor te bereiden.

“Dit is voor mij te abstract en te vaag”
En toch blijkt dat het in de praktijk nog niet meteen voor iedereen zo voor de hand liggend is. Want laatst vertelde een cursist in de NLP Business en Leiderschap Practitioner ons dat ze echt niets kon met dat model. “Ik haak af”, zei ze. “Die woorden op het hoogste niveau, over missie of spiritualiteit, dat zijn zulke abstracte woorden….

Praktische voorbeelden en oefenen
Tsja, dat is begrijpelijk. Als iets zo groot en veelomvattend is, dan is het soms lastig in de praktijk toe te passen. Daarom geven we in de trainingen veel praktische voorbeelden. Want de logische niveaus kun je ook heel goed toepassen om bijvoorbeeld je team of je organisatie helder in beeld te krijgen. Of om de keuze voor een nieuw huis of een nieuwe baan te evalueren.

Gebruik de Logische Niveaus om je gesprek voor te bereiden
Dus stel, je hebt binnenkort een gesprek en je verwacht een uitdaging, onzekerheid, problemen, weerstand, onduidelijkheid, allergie, irritatie of frustratie en je zou graag meer invloed willen uitoefenen op de uitkomst van het gesprek. Gebruik dan de logische niveaus van Dilts voor de optimale voorbereiding!

De 6 belangrijkste vragen ter voorbereiding op een moeilijk gesprek

NLP Logische niveaus | JBBX Den Haag

Vragen over doelen:
· Wat wil ik precies bereikt hebben na afloop van het gesprek?
· Met welke bedoeling wil ik dat?
· Welke andere uitkomsten zijn voor mij ook goed en acceptabel?

Vragen over identiteit:
· Vanuit welke rol ga ik dit gesprek in?
· Vanuit welke rol gaat de ander het gesprek in?
· In hoeverre steunen we elkaar of botsen deze rollen met elkaar?

Vragen over waarden:
· Wat is er zo belangrijk voor mij met betrekking tot dit onderwerp?
· Wat is hierin belangrijk voor de ander?
· Wat zijn onze gezamenlijke waarden?

Vragen over overtuigingen:
· Welke gedachten (overtuigingen/oordelen) staan me in de weg, verzwakken me?
· Welke gedachten helpen en steunen me (versterkende gedachten en overtuigingen)?
· Welke overtuigingen delen mijn gesprekspartner en ik over deze situatie?

Vragen over vaardigheden- en gedrag:
· Welk gedrag en welke vaardigheden gaan mij het meeste steunen?
· Wat kan ik doen om stap voor stap naar het gewenste resultaat te werken?
· Welk gedrag heeft tot nu toe niet gewerkt, en wat kan ik anders doen?

Vragen over de omgeving:
· Is de omgeving steunend voor het gesprek, of juist niet? Is de bespreking bijvoorbeeld in een druk, rumoerig en open kantooromgeving? Dan helpt dit misschien niet als het gesprek erg vertrouwelijk is.
· Misschien is en neutrale omgeving met een ontspannen kop koffie erbij het handigste?
· Of zullen we het gesprek voeren tijdens een wandeling in de buitenlucht? Wat gaat helpen?

Jij bent regisseur van jouw gesprek!

Hoe meer en hoe vaker je bewust deze vragen op de verschillende niveaus toepast, hoe bekwamer je wordt om elk gesprek positief te beïnvloeden.
Je kunt dan zelfs tijdens een gesprek dat een onverwachte wending krijgt, positieve invloed blijven uitoefenen door te focussen op de antwoorden die je jezelf al eerder hebt gegeven op deze vragen. Het zal je verbazen hoe veel je een voorbereiding op deze manier je kan opleveren!

Wij wensen je veel verbindende, waardevolle en mooie gesprekken toe!

Kantoorcoördinator JBBX