Trainer aan het woord: Dawn over Coaching

Trainer aan het woord: Dawn over Coaching

Dawn HendersonDawn is trainer en coach bij JBBX. In deze blog vertelt zij over het boeiende en inspirerende leven als coach en welke resultaten zij ermee boekt. 

 

Kun je ons vertellen over je ervaring als coach en hoe je in dit vakgebied terecht bent gekomen?

Ik ben dol op het persoonlijke verhaal. Elk mens, elke familie en elk bedrijf heeft een verhaal, een geschiedenis. Alle gebeurtenissen gebeuren met een reden. Na mijn studie geschiedenis en psychologie heb ik bijna 10 jaar gewerkt als therapeut met familiesystemen en jongeren, ik was werkzaam als mediator voor de rechtbank Den Haag en voor verschillende maatschappelijke organisaties en ik gaf trainingen bij gemeenten, onderwijsinstellingen en politie. Ik hield echt van mijn werk en ik merkte dat ik niet goed gedijde in een steeds bureaucratischer omgeving. Ik kwam op het punt dat het tijd werd om mijn eigen vleugels uit te slaan en te vertrouwen op de eigen-wijsheid die ik had mogen ontwikkelen. Dat was best spannend en ik ben blij dat ik toen de moed heb gehad om vertrouwde structuren los te laten en ruimte te creëren voor nieuwe ondernemers-stappen. Ik heb het werken met mensen, teams en organisaties altijd een fantastisch vak gevonden en doe dat nu al 25 jaar met veel liefde. 

Mijn werk bestaat uit 3 pijlers: individuele coaching, trainingen en teambegeleiding.

Individuele coaching

Ik heb een eigen coachpraktijk voor persoonlijke en professionele vraagstukken. Veel vragen gaan over leiderschap en leiderschapsontwikkeling, authenticiteit en kwetsbaarheid, energiehuishouding en sparren over die ‘next step’, waarbij we samen onderzoeken wat iemand professioneel wil bereiken, maar ook wat iemand wil leven, wat echt belangrijk is, wie iemand is als niemand kijkt, wat het verhaal is dat niet op LinkedIn staat. Waar zitten de blauwe plekken of wonden? Samen werken aan heling zodat iemand in zijn of haar volle potentieel kan staan, vind ik nog altijd een heel kostbaar onderdeel van mijn werk. 

Trainingen

Naast mijn coachpraktijk geef ik verschillende trainingen, waaronder de training Vrouwelijk Leiderschap samen met Chantal Goossens en de opleidingen Coachingsvaardigheden en Professioneel Coachen. Het is mooi en dankbaar mijn kennis en kunde op dit gebied door te mogen geven en samen met (aspirant) coaches dit vakgebied te mogen verdiepen. 

Teambegeleiding

De derde pijler is die van teambegeleiding. Vanuit mijn rol als (internationaal) team facilitator begeleid ik alleen en samen met collega’s hele diverse teams op weg naar high performance levels, vanuit de overtuiging dat resultaten die écht beklijven, stevige wortels hebben onder de oppervlakte.

 

Wat zijn volgens jou de belangrijkste eigenschappen van een goede coach?

In een tijd waarin het voor klanten best lastig kan zijn om kaf van koren te scheiden, wil ik kennis en ervaring als eerste noemen. Ik zie het coach vak als een heel mooi en waardevol ambacht. De coach zie ik als een professional die rijpt en groeit door gedegen vakkennis en ervaring, wat tot leven komt als er verbinding is met een sterke intuïtie, open armen, een open hart en omhuld wordt door levenswijsheid.

 

Hoe bepaal je welke coachingstechnieken het beste werken voor een specifieke cliënt?

Dat is een samenspel tussen kennis, ervaring en intuïtie. Ik zie coachen als samen de tango dansen. Het is belangrijk dat je samen een stijl en ritme vindt en het is ook belangrijk dat de coach voor onverwachte wendingen en prikkelende interventies zorgt die uitdagen tot groei.

 

 

Kun je een voorbeeld geven van een cliënt waarbij je succesvol bent geweest in het helpen bereiken van zijn/haar doelen?

Een cliënt met een internationale achtergrond worstelde met de ontwikkeling van zijn leiderschapsstijl binnen de Nederlandse cultuur. In zijn land van herkomst waren er vaak andere, meer directieve, leiderschapsstijlen van hem gevraagd. Hij wilde graag meer inzicht krijgen in zijn stijl van leiderschap. In dit geval heb ik met hem onderzocht welke leiderschapsstijlen hij kent, wat hij van nature makkelijk doet, waar hij vanuit zijn cultuur en gezinssysteem mee is opgegroeid en waarin hij zichzelf wilde uitdagen. Bewustwording van zijn stijl door te spiegelen en door te leren hoe bepaalde boodschappen ontvangen worden, hielp hem om zijn repertoire uit te breiden en flexibeler te schakelen tussen verschillende stijlen. Daarnaast kwam ook boven dat hij ongelofelijk veel van zichzelf vraagt als mens, dat hij de lasten van zijn team én zijn gezin veelal alleen draagt en hoe eenzaam hij daarin staat. We hebben samen gekeken naar de tijd in zijn leven dat dit patroon is ontstaan en ruimte gecreëerd voor rouw en verdriet. Daarna kon hij zichzelf toestaan om met meer mildheid voor zichzelf en authenticiteit in zijn leiderschap te staan.

 

Hoe ga je om met ethische dilemma’s die zich kunnen voordoen tijdens een coachingstraject?

Ik heb hierin veel aan de eerste 10 jaar van mijn carrière. Als gezinstherapeut, mediator en vertrouwenspersoon sta je in een ingewikkeld krachtenveld en word je vaak geconfronteerd met allerlei ethische dilemma’s. 

Die ervaring neem ik dankbaar mee én het allerbelangrijkste is openheid en een open hart. Ook als iemand andere uitdagingen heeft dan ik, kan ik diegene ontmoeten als mens.

 

Kun je een voorbeeld geven van hoe je coaching hebt ingezet om een team te helpen bij het verbeteren van hun prestaties?

Ik werk op dit moment met een team van medisch specialisten. Zij zijn een teamproces met elkaar aangegaan en daarnaast hebben zij individuele coaching. 

Ik werk met hen volgens de piramide van Lencioni, waarbij je eerst werkt aan de basis, die van vertrouwen. Dit niveau had veel aandacht nodig. Het is een team van heel hard werkende professionals. In de samenwerking waren er door interne en externe factoren behoorlijke blauwe plekken ontstaan, waardoor er eilanden waren ontstaan waardoor zij als team geen slagkracht hadden.

Door echt tijd en ruimte voor elkaar te maken konden zij de onderlinge basis herstellen en verstevigen en doorstappen naar de volgende niveaus in de piramide van Lencioni. 

 

Wil je zelf coach worden of ben je benieuwd welke trainingen Dawn geeft?  

Wil je zelf coach worden of ben je benieuwd welke trainingen Dawn nog meer geeft? Of zou je graag gecoacht willen worden door Dawn? Lees dan verder via één van de onderstaande links: