In 5 stappen naar het beste team met NLP

In 5 stappen naar het beste team met NLP

Elk team heeft potentieel, mensen samen en interacties tussen mensen bieden altijd mogelijkheid tot groei. Met deze 5 stappen, bereik je dat:

  1. Waarom
  2. Inventarisatie
  3. Clustering
  4. Logische niveaus
  5. Herhaling

Goedwerkende teams zouden met NLP nog strakker aligned kunnen zijn, er kan nog meer vertrouwen zijn en je kent elkaars kwaliteiten voorbij de kennis. Iemand is bijvoorbeeld heel goed in presenteren of vertrouwen krijgen. Je weet elkaar daarin te vinden.

Wat is de WHY?

De nut en noodzaak is meestal helder, wat werkt er wel en wat werkt er niet? Dat doe je in 3 categorieën:

  • Wat zijn de resultaten?
  • Hoe gaat het met de samenwerking?
  • Hoe zit je er zelf in?

Begin gewoon op flipover met post-its, verdeel het vel door de lengte. Wat gaat er wel goed in deze 3 categorieën plak je links en wat gaat er niet goed rechts. Gebruik minimaal 6 post-its per persoon. Plak ze op en vertel; wat loopt er wel en niet lekker. Het is belangrijk dat de manager dat hoort. Dat geeft een beeld van wat er speelt. Daarna cluster je de post-its. Welke briefjes passen bij elkaar? Wat zijn de 2 dingen die we moeten veranderen? En niet alleen op de inhoud, maar ook qua gedrag.

Dan ga je die dingen invullen in het model van de Logische niveaus van NLP.

Op omgevingsniveau: Wat werkt er wel en niet in de omgeving, welke vaardigheden hebben we nog te ontwikkelen, welke afspraken hebben we te maken, zijn we meer eilandjes of is er een teammissie dat voorbij de resultaten gaat?

Positieve ervaringen ga je doordelen in de organisatie. Daar zit de grote missie, het doel. Door successen te delen, bundel je de krachten binnen je bedrijf.

De laatste stap is verankeren: Hoe ga je dit nu realiseren, wanneer gaan we hierop terugkomen, blijf reviewen. De verantwoordelijke manager moet dat proces dragen.

Tool voor evaluatie: schaalvragen

Hoe vindt iedereen dat het gaat? Laat iedereen een cijfer geven. Wat is het gemiddelde? En wat is het doel, wat hebben we nodig om nog te groeien? De kracht van deze oefening zit echt in herhaling, use it or loose it. Als je het niet belangrijk maakt, vervliegt het.

Als je investeert in je team gaat iedereen individueel ook groeien.

Kantoorcoördinator JBBX