NLP Techniek uitgelicht: het NLP Coachmodel

NLP Techniek uitgelicht: het NLP Coachmodel

Roland BreedveldMet het NLP Coachmodel kun je werkbare en resultaatgerichte doelen stellen en deze omzetten in concrete actieplannen. Daarbij is het NLP coach model hét middel om onderscheid te maken tussen wensen/dromen en realistische/haalbare doelen. Het NLP Coachmodel is outcome-gericht. Dat wil zeggen dat het gericht is op wat je WEL wilt doen of bereiken in de toekomst. De letterlijke vertaling van ‘outcome’ is: gevolg, effect, resultaat of uitkomst.

Een van de aangename aannames van NLP is dat iedereen alles in zich heeft om zijn of haar doelen te behalen. Dat is alvast een mooi begin. Dat wil nog niet zeggen dat het altijd even makkelijk is om je doel te behalen. Er zijn altijd uitdagingen, hindernissen en andere strubbelingen die het zicht op het resultaat kunnen belemmeren. Een goed model om meer helderheid te krijgen op de hindernissen en de mogelijke hulpbronnen is het Coachmodel.

NLP Coachmodel Outcome GROW model

Met het Coachmodel doorloop je 5 fases. Dit kan je zelf doen, of samen met iemand die je begeleid. Verderop vind je de oefening verder uitgewerkt.

 

De fasen van het coachmodel

 

Stap 1 . Huidige situatie: present state of problem state

Waar sta je nu? Wat is nu jouw situatie of het probleem waar je mee zit? Wat wil je anders?
Dat kan gaan over een probleem dat je in een relatie ervaart, of een gevoel van onrust of onzekerheid in bepaalde situaties, of je angst of twijfel over het accepteren van een nieuwe functie. Wat is er NU waar je nog niet 100% tevreden mee bent of wat je zou willen veranderen?
Daarbij is het goed om na te gaan hoe je in deze situatie terecht bent gekomen of wat de trigger is dat je herhaaldelijk in die situatie terecht komt en wat precies het probleem veroorzaakt.

 

Stap 2. Gewenste situatie: outcome state

Wat is de door jou gewenste uitkomst? Wat is het resultaat dat je wilt bereiken? Oftewel, wat is je doel, datgene dat je wenst? Zoals je weet is er een aantal vormvoorwaarden voor het stellen van doelen. Deze gelden ook voor de outcome state: positief benaderend geformuleerd en volgens het SMART principe. Zie ook de vragen bij de oefening verderop.

 

Stap 3. Hindernissen / belemmeringen

Hindernissen zijn bijvoorbeeld beperkende overtuigingen die je nog in de weg staan, of vaardigheden die je nog wilt leren. Of misschien zitten er nog bepaalde tegenstrijdige ‘delen’ in de weg. Als jouw gewenste situatie SMART is geformuleerd, en als jouw gewenste situatie volgens de 7 vormvoorwaarden voor het stellen van doelen is gecontroleerd, zijn de hindernissen die je tegenkomt vrijwel altijd intrinsiek, oftewel, ze zitten in jou en zijn niet afhankelijk van je situatie of omgeving. Immers, anders was je gewenste situatie nooit door de ecologie-check gekomen.

 

Stap 4. Hulpbronnen

Welke hulpbronnen of hulpmiddelen heb je nodig om je gewenste situatie te bereiken? Is dat bepaalde kennis, bepaalde materialen of misschien de steun of het advies van een ander persoon? Of welke hulpbronnen in jezelf heb je nodig om je gewenste situatie te bereiken?

 

Stap 5. Stappenplan

Je kunt nu een concreet stappenplan maken om je gewenste situatie te bereiken. Waarmee ga jij beginnen?

 

Oefening: SMART outcome model

Met het Coachmodel doorloop je 5 fases. Dit kan je zelf doen, of samen met iemand die je begeleid. Indien je werkt in 2 tallen: A = cliënt, B = coach.

 

Ter voorbereiding:

A kiest een huidige situatie in een bepaalde context waar hij of zij niet tevreden mee is. Dat kan gaan om een nog niet gerealiseerd doel, een wens of verlangen of een vervelende relatie of situatie. Kies iets dat belangrijk voor je is en dat je binnen een bepaalde tijd kunt of wilt veranderen.

A + B bespreken kort en globaal de context en de huidige en gewenste situatie. De rol van B is om de juiste vragen te stellen zodat A duidelijkheid heeft over de huidige en gewenste situatie.

 

Het doorlopen van het Coachmodel:

B coacht A door het coachmodel heen door per stap een aantal of alle vragen te stellen, net zolang totdat A een helder en concreet antwoord heeft. B noteert de antwoorden.

Stap 1. Huidige situatie: present state of problem state
· Waar sta je nu?
· Wat zijn je gedachten als je de huidige situatie ervaart?
· Wat zijn je gevoelens in deze situatie?
· Waar heb je last van?
· Ervaar je de huidige situatie als problematisch? En wat is dan precies het probleem? En van wie is het probleem?
· Wil je ergens van weg?
· Wat is er ongewenst?
· Wat doe je in plaats van wat je wilt doen?

Stap 2. Gewenste situatie: outcome state
Wat is je gewenste situatie? Omschrijf deze benaderend, volgens het SMART principe:
· Wat wil je precies bereiken, met wie en waar?
· Hoe vaak, hoeveel en volgens welke kwaliteitsnorm wil je dit?
· Doe alsof het nu is: wat zie, hoor, voel en denk je dan?
· Bepaal de haalbaarheid van de gewenste situatie.
· Is je gewenste situatie realistisch?
· Zijn de consequenties van het bereiken van de gewenste situatie voor jou en voor je omgeving acceptabel en verantwoord? (Ecologie)
· Wanneer precies wil je dit bereikt hebben?

Stap 3. Hindernissen / belemmeringen
· Wat houdt je nu nog tegen om je doel te bereiken?
· Welk probleem ervaar je als je denkt aan je doel?
· Welke talenten en vaardigheden heb je nodig om naar de gewenste situatie te gaan?
· Wat heeft je in het verleden tegengehouden om dit te bereiken?
· Welke hindernissen zie jij?
· Welke beren staan er op je weg?

Stap 4. Hulpbronnen
· Welke talenten en vaardigheden heb je al in huis die je kunt gebruiken?
· Ken je iemand die het al eens heeft opgelost of dit doel al heeft gehaald die je hierbij kan helpen?
· Wie kun je om hulp vragen?
· Hoe kun je de informatie krijgen die je nodig hebt?
· Met wie kun je praten over je doelstelling zodat je eerste stap helder wordt?
· Welke hulpbronnen of vaardigheden heb je nodig om je doel te bereiken?

Stap 5. Stappenplan
Bekijk de stappen die je hebt doorlopen.
· Welke stap ga je als eerste zetten?
· Wat ga je nog meer allemaal doen om je doel te bereiken?


Dit model en vele andere modellen komen aan bod tijdens de NLP Business & Leiderschap Practitioner (dit is trouwens MASTER stuff, heb je dat alvast gehad!).
Door de verschillende NLP-structuren toe te passen leer je patronen los te laten en echt verbinding aan te gaan met je doelen en collega’s.
Wil je hierover meer weten? Neem dan hier contact met ons op, dan bepalen we samen met jou welke opleiding het beste bij jouw leerdoelen past. We zijn er voor jouw ontwikkeling

 

Roland Breedveld NLP trainer bij JBBX.